Yangın Sprink Hattı

Yangın Sprink Hattı
Yangın Söndürme

YANGIN SPRİNK HATTI

Yangın Sprink (yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken müdahale edilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Sprink sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Sprink sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir. Yangın sprink elamanlarının TS EN 12259'a uygun olması şarttır.

yangın sprink sistemleri sancaktepe

"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" doğrultusunda sprink sisteminin zorunlu olduğu durumlar Madde 96'da belirtilmiştir. a) Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, b) Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen konutlarda, c) Alanlarının toplamı 600 m2'den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10'dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda, ç) Yatılan oda sayısı 100'ü veya yatak sayısı 200'ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m'den fazla olan bütün yataklı tesislerde, d) Toplam alanı 2000 m²'nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde, e)Toplam alanı 1000 m2'den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda, otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.

Yangın Sprink Sistem projesi aşağıda açıklandığı gibi hazırlanır.
1.Bina yangın sınıfı tespit edilir.
2.Sprink sisteminde tasarım yoğunlukları tablosundan yangın yüküne göre su debisi alınır.
3.Branşman sayısı hesaplanır, branşmanlar arası uzunluk belirlenir.
4.Sprinklerler arası maksimum mesafe ile sprinkler sayısı bulunur.
5.Uygulama alanı ve uygulama alanında ki sprinkler sayısı belirlenir.
6.Sprinklerden istenen minimum akış hesaplanır.
7.Sprinklerde olması gereken minimum basınç hesaplanır.
8.Boru çapları tayin edilir.
9.Basınç düşümü hesaplanır.
10. Sistemde yangın dolabı, hidrant ve sprink olması durumuna göre de toplam pompa debisi için ilave su ihtiyaçları çizelgesi dikkate alınarak hesaplamalar tamamlanır.